Search This Blog

Friday, July 31, 2020

प्रिय मित्र होते है !

हसानेवाले, रुलानेवाले
खिलानेवाले, पिलानेवाले
चढ़ानेवाले, उतारनेवाले
मालूम कौन होते है ?
प्रिय मित्र होते है !

दिखानेवाले, छुपानेवाले
बढ़ानेवाले, घटानेवाले
यादोंवाले, फिर्यादवाले
मालूम कौन होते है ?
प्रिय मित्र होते है !

संभालनेवाले, बिगाड़नेवाले
चलानेवाले, रुकानेवाले
जलनेवाले, जलानेवाले
मालूम कौन होते है ?
प्रिय मित्र होते है !

समझनेवाले, समझानेवाले
सिखानेवाले, सीखनेवाले
तारीफ़वाले, निंदावाले
मालूम कौन होते है ?
प्रिय मित्र होते है !

मदत करनेवाले, लेनेवाले
साथ देनेवाले, छोड़नेवाले
वक्त बनानेवाले, बिगाड़नेवाले
मालूम कौन होते है ?
प्रिय मित्र होते है !

- रानमोती / RANMOTI  

5 comments:

Your valuable comments are highly appreciated and very much useful to further improve contents in this Blog.

Recent Posts

पर्यावर्णिय बदल, मानसाच्या जाती आणि आरक्षणे

सध्या परिस्थितीचा विचार लक्षात घेता असे दिसून येते की मानसाला भविष्यामध्ये स्वत:ला माणूस म्हणून टिकून राहण्यापेक्षा स्वत:च्या जाती धर्मांची ...

Most Popular Posts