Search This Blog

Wednesday, August 12, 2020

दगड मारला


कोणी वेडयाने मना तुला दगड मारला
डोळयाच्या कडेतुनी अश्रू वाहला
आनंद सोडून गुलामीत रमला
कुणासाठी जग सोडून एकटाच उरला
कोणी वेडयाने मना तुला दगड मारला 

धडधडत्या हृद्यात श्वास कोंडला
अपमानाचा शिक्का जणू नशिबी गोंदला
जीव ज्याने तोडला त्यालाच मानला
साचलेल्या दु:खाला पाझर फुटला
कोणी वेडयाने मना तुला दगड मारला

अनमोल जीव आता बेमोल जाहला
स्वार्थाचा घाव असा किती सहला
विश्वासाचा धागा जागीच तुटला
नात्याचा गोडवा नावापुरता उरला 
कोणी वेडयाने मना तुला दगड मारला 

- रानमोती / Ranmoti

No comments:

Post a Comment

Your valuable comments are highly appreciated and very much useful to further improve contents in this Blog.

Recent Posts

पर्यावर्णिय बदल, मानसाच्या जाती आणि आरक्षणे

सध्या परिस्थितीचा विचार लक्षात घेता असे दिसून येते की मानसाला भविष्यामध्ये स्वत:ला माणूस म्हणून टिकून राहण्यापेक्षा स्वत:च्या जाती धर्मांची ...

Most Popular Posts