Search This Blog

Wednesday, August 12, 2020

थोडं सुचलं होतंमी नव्हते भानावर
शब्द पडताच कानावर
इतरांनीच घेतले मनावर
मग काय सुरु झाली
चर्चा माझ्या काव्यावर
बऱ्याच आल्या प्रतिक्रिया
सुरु होती शस्त्रक्रिया
कुणी बोलले
छान आहे काव्य
तर कुणी बोलले
हे काय अवाढव्य
कुणी म्हणाले
शब्द जुळतात
पण अर्थ लागत नाही
एक दोन कळतात
बाकी वळत नाही
मी मात्र शांत
कुठलीच नव्हती भ्रांत
हळू आवाजात म्हणाले
थोडं सुचलं होतं
म्हणुन रचलं होतं

- रानमोती / Ranmoti


No comments:

Post a Comment

Your valuable comments are highly appreciated and very much useful to further improve contents in this Blog.

Recent Posts

पर्यावर्णिय बदल, मानसाच्या जाती आणि आरक्षणे

सध्या परिस्थितीचा विचार लक्षात घेता असे दिसून येते की मानसाला भविष्यामध्ये स्वत:ला माणूस म्हणून टिकून राहण्यापेक्षा स्वत:च्या जाती धर्मांची ...

Most Popular Posts