Search This Blog

Friday, April 9, 2021

माई तुला आठवल कोण ?


झिरपला जीव साचलं गं सोनं, 
सांग माई तुला आठवल कोण ?

मातीच्या गोळ्याला घडवल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ?
चिमुकल्या पावलांना चालवल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ? 

घासातला घास भरवल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ? 
बोबडी ती भाषा समजल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ? 

डोळ्यातले आसू पुसेल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ?
प्रेमाची थाप लागवेल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ?

यशाचा मार्ग दाखवल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ? 
आनंदाच्या क्षणांना सजवल कोण
सांग माई तुला आठवल कोण ?

झिरपला जीव साचलं गं सोनं, 
सांग माई तुला आठवल कोण ?

- रानमोती / Ranmoti

No comments:

Post a Comment

Your valuable comments are highly appreciated and very much useful to further improve contents in this Blog.

Recent Posts

पर्यावर्णिय बदल, मानसाच्या जाती आणि आरक्षणे

सध्या परिस्थितीचा विचार लक्षात घेता असे दिसून येते की मानसाला भविष्यामध्ये स्वत:ला माणूस म्हणून टिकून राहण्यापेक्षा स्वत:च्या जाती धर्मांची ...

Most Popular Posts