Search This Blog

Sunday, September 20, 2020

वेळ


वेळ अदृश्य असूनही 
दृश्य आहे 
वेळ अज्ञानी असूनही 
ज्ञानी आहे 

वेळ अरुप असूनही 
स्वरूप आहे 
वेळ विकृती असूनही 
कृती आहे 

वेळ अपूर्ण असूनही 
परिपूर्ण आहे 
वेळ शून्यत्व असूनही 
पूर्णत्व आहे 

वेळ दुःखांत असुनही 
सुखांत आहे 
वेळ सर्वांची असूनही
कुणाची नाहीNo comments:

Post a Comment

Your valuable comments are highly appreciated and very much useful to further improve contents in this Blog.

Recent Posts

पर्यावर्णिय बदल, मानसाच्या जाती आणि आरक्षणे

सध्या परिस्थितीचा विचार लक्षात घेता असे दिसून येते की मानसाला भविष्यामध्ये स्वत:ला माणूस म्हणून टिकून राहण्यापेक्षा स्वत:च्या जाती धर्मांची ...

Most Popular Posts